Inkomen

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen.
De Raad voor Rechtsbijstand gaat daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden zoals die door de belastingdienst worden verstrekt. Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen.

Inkomensgrenzen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad moet het resultaat beoordelen van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen. Hij controleert op basis van de financiŽle uitkomst van de zaak of u zelf de kosten van uw advocaat kan betalen. Voor de resultaatsbeoordeling gelden regels:

Resultaatsbeoordeling door Raad voor Rechtsbijstand