Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vak dat zich richt op deskundige begeleiding van partijen door een neutrale onpartijdige derde; de mediator. Bij mediation is het uitgangspunt dat de mediator het gesprek mogelijk maakt maar waarbij partijen samen een oplossing willen bedenken voor hetgeen tussen hen instaat. Mediation kan een creatieve oplossing voor conflicten bieden en kan ervoor zorgen dat belangentegenstellingen overbrugd worden.

Wanneer kiest u voor mediation?

In beginsel lenen zowel zakelijke als relationele conflicten zich voor mediation. Zodat ook in (echt)scheidingssituaties en familiekwesties mediation uitkomst kan bieden.

Wilt u samen tot een oplossing komen, wilt u een goede verstandhouding met de andere partij (behouden) of wilt u de relatie goed afsluiten, dan is mediation mogelijk iets voor u.

Familie- en scheidingsmediation

Familie mediation wordt vaak als conflict bemiddeling ingezet als er tussen familieleden meningsverschillen of zelfs ruzies zijn ontstaan bijvoorbeeld naar aanleiding van de verdeling van een nalatenschap of andere gebeurtenissen die de familieleden uit elkaar hebben gedreven. Vaak is dat goed te herstellen en kunnen daarover duidelijke afspraken worden gemaakt.

In een (echt)scheidingsproces kunnen zich op meerdere gebieden conflicten voordoen en/of zullen er op meerdere gebieden afspraken gemaakt moeten worden. Omdat deze afspraken in een mediationgesprek tussen u en uw ex-partner tot stand komen, ontstaat er voor beide partijen duidelijkheid die een veel prettiger uit elkaar gaan mogelijk maakt.

Zakelijke mediation

Ook een zakelijk conflict kan opgelost worden via mediation. Zakelijke mediation kan ingezet worden als arbeidsbemiddeling bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict, een conflict tussen directieleden, aandeelhouders, raad van bestuur, ondernemingsraad of raad van commissarissen. Conflictbemiddeling resulteert vaak in een toekomstbestendige oplossing zonder tijdrovende procedures met navenante kosten.

Mediation door een advocaat

Familie mediation, echtscheiding mediation of zakelijke mediation via ons kantoor biedt het voordeel dat onze mediators ook gespecialiseerde advocaten zijn die kunnen buigen op een grote juridische kennis en ervaring die gebruikt wordt om de kansen maar ook de risico's goed in te schatten. Die kennis en ervaring gebruiken ze bij de begeleiding van een mediation. Daardoor komen ze in een mediationgesprek snel en effectief tot oplossingen. Beslist een meerwaarde ten opzichte van de mediators die een dergelijke juridische kennis en ervaring niet hebben. Helaas zien wij te vaak klanten die bij ons een second opinion vragen en zich achteraf gezien meer en grondiger hadden willen laten adviseren door een mediator met een gedegen juridische opleiding en ervaring.
 
Mediation is geen productiewerk; klanten verdienen maatwerk!

Voordelen van mediation via Verdonk advocaten

  • Deskundige begeleiding
  • Volledig juridisch gespecialiseerde bijstand

Jacqueline Oosterhof 
Hiske Bakker (MfN-registermediator)

Contact

Wilt u graag meer weten over mediation? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Ook kunt u uw vraag e-mailen naar .