Jasper Verdonk

12

Advocaat

Algemene civiele praktijk
Huurrecht
Familie- en Echtscheidingsrecht
Erfrecht
Faillissementsmedewerker

e-mail

Bestuurslid Jonge Balie Friesland