Tarieven

Declareren op basis van een uurtarief.
Dit uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak. Daarnaast kunnen ervaring en specialisme van de advocaat alsook de spoedeisendheid een rol spelen bij de bepaling van het tarief.

Declareren op basis van een vaste prijs.
Dit tarief en de door de advocaat te verrichten werkzaamheden worden van tevoren vastgesteld.

Declareren op basis van een resultaatsafhankelijk tarief.
Een uurtarief of een vaste prijsafspraak gekoppeld aan het behaalde resultaat. Dat wil zeggen, een tevoren overeengekomen lager uurtarief dan het basisuurtarief bij een ongunstige afloop en een hoger uurtarief dan het basisuurtarief bij een gunstige afloop.

Ons kantoor rekent vanaf 1 januari 2016 geen kantoorkosten boven het bedrag dat u (exclusief BTW en verschotten) in rekening wordt gebracht.

Voor informatie m.b.t. gesubsidieerde rechtsbijstand klik hier.