Erfrecht

Bij het erfrecht moet gedacht worden aan advisering bij de afwikkeling van een erfenis, een legaat of ondersteuning bij de gesprkken met bijvoorbeeld een executeur-testamentair. Hiske Bakker heeft zich gespecialiseerd in het erfrecht.

Neem contact op met:

H. Bakker