Ondernemings- & Vennootschapsrecht

Zowel Robert Verdonk, Rimar Goudberg als Bjernt van Popta staan ondernemingen zowel in als buiten rechte bij. Gedacht kan worden aan het opstellen van overeenkomsten, het begeleiden van bedrijfsovernames bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders of de oprichting va een vennootschap of andere rechtsvormen.

Neem contact op met:

R. Verdonk
R.M. Goudberg
B.J. van Popta