Financiering, Zekerheden & Insolventie

Robert Verdonk, Rimar Goudberg en Bjernt van Popta treden regelmatig op voor bancaire instellingen, maar ook voor ondernemers op het gebied van pandrechten, zakelijke en/of particuliere borgstellingen, beslagen en andere vraagstukken die met financiering en zekerhedenposities te maken hebben. Ook begeleiding bij een doorstart behoort tot dit rechtsgebied. 

Naast advocaat zijn Robert Verdonk en Rimar Goudberg tevens curator en worden door de rechtbank Noord-Nederland geregeld tot curator benoemd in diverse faillissementen.

Onze advocaten gespecialiseerd in financiering, zekerheden & insolventie

R. Verdonk
R.M. Goudberg
B.J. van Popta