Mediation

Een onafhankelijke mediator begeleidt u bij een conflict. In principe lenen alle conflicten zich voor mediation, zoals echtscheidingen, arbeidsgeschillen en geschillen tussen vennoten of aandeelhouders. Mediation biedt de meeste kans op een oplossing als u:
- de oplossing in eigen hand wilt houden omdat u de relatie met de andere partij wilt behouden of goed wilt afsluiten;
- bereid bent om met de andere partij te overleggen en te onderhandelen.

Particuliere geschillen (scheidingsbemiddeling)

Bij ons kantoor zijn scheidingsbemiddelaars werkzaam die aangesloten zijn bij de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Neem contact op met:

J. Oosterhof
A. Szirmai
H.M. Bakker