Faillissementen

Faillissementen

Van de aan ons kantoor toegewezen faillissementen worden (kwartaal)verslagen gepubliceerd. De verslagen zijn op rechtspraak.nl te vinden via rechtspersoon

Crediteuren kunnen hun vordering digitaal aanmelden.

Contact: